Kuvakaruselli

Laatukäsikirja

RientoLaatukasikirja 3.3.2015

Laatukäsikirja käsittelee Turun Riennon koripallotoiminnan tavoitteita, arvoja ja käytäntöjä. Laatujärjestelmän tavoitteena on

  • määritellä tämänhetkiset toimintatavat
  • perehdyttää uudet jäsenet ja muut toimijat
  • viestiä toiminnasta asiakkaille ja sidosryhmille
  • helpottaa toiminnan kehittämistä ja arviointia.

Laatukäsikirjaan kuuluu olennaisena osana myös valmennukset perusteet, jossa kuvataan Turun Riennon Koripallon juniorivalmennuksen linjaukset, sekä vuosittain päivitettävä joukkueenjohtajaohjeistus.

 

Valmennuksen perusteet

Valmennuksen_perusteet 3.3.2015

Valmennuksen perusteet -opas on tarkoitettu Turun Riennon juniorikoripallovalmentajien käyttöön. Opas auttaa valmentajia valmennuksen suunnittelussa ja käytännön valmennustoiminnassa.

Oppaassa kuvataan aluksi lyhyesti Turun Riennon juniorikoripallovalmennuksen yleiset valmennuksen linjaukset.  Yleisten valmennuksen linjausten jälkeen esitellään kunkin ikäluokan kannalta keskeisiä harjoittelun onnistumisen liittyviä tavoitteita kussakin ikäluokassa.

Tavoitteet henkisissä taidoissa, kasvun tukemisessa ja ryhmän ohjauksessa määritellään ennen koripallon lajitaitojen läpikäyntiä. Aluksi käsitellään lajin kokonaisuus ja sen jälkeen lajitaitojen etenemisjärjestys eri ikäluokissa. Lopuksi esitetään fyysisten ominaisuuksien tavoitteet ja fyysisen harjoittelun etenemisjärjestys eri ikäluokissa.

Valmennuksen perusteet –oppaan toinen versio on koottu yhteistyössä Riennon koripallovalmentajien kanssa, Jussi Räikän, Mere Anderssonin ja Marja Miettisen johdolla.